separator separator

Zahtjev za sklapanje Ugovora o prodaji roba i usluga putem Diners Club kartice

 
Želite sklopiti Ugovor o:
 

Podaci o poslovnom subjektu

 
Naziv poslovnog subjekta
 
OIB poslovnog subjekta
 
Matični broj/MBG
 
Web adresa
 
Naziv i adresa poslovne banke
 
Broj žiro računa
 

Sjedište

 
Ulica i kućni broj
 
Poštanski broj
 
Mjesto
 

Kontakt osoba

 
Ime i prezime
 
Broj telefona
 
E-mail adresa
 

Osoba ovlaštena za zastupanje

 
Ime i prezime osobe
 
Radno mjesto/funkcija
 
Telefon
 
E-mail
 
Sigurnosni kod
 

 
 

Erste Card Club d.o.o.
Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb
Matični broj: 03289737
OIB: 85941596441
Žiro račun (IBAN): HR5924020061100479680

Sektor prodaje mreže:

prodaja@erstecardclub.hr