separator separator

Ugovaranje prihvaćanja platnih transakcija i potrebna dokumentacija

Ako još niste naše prodajno mjesto, a imate registriranu tvrtku ili obrt na području Republike Hrvatske, uključite se u svjetsku prodajnu mrežu Diners Cluba i omogućite domaćim i stranim korisnicima Diners Club kartica da postanu Vaši kupci.

Ugovaranje prihvaćanja platnih transakcija

Za prihvaćanje Diners Club kartica potrebno je s Erste Card Clubom potpisati Okvirni Ugovor o prihvaćanja platnih transakcija kojim se utvrđuju uvjeti poslovanja prema kojima prodajno mjesto plaća naknadu iskazanu u postotku na ukupan promet nastao Diners Club karticama.

Okvirni ugovor o prihvaćanju platnih transakcija sastoji se od:

Posebnih odredbi okvirnog Ugovora o prihvaćanju platnih transakcija
Priloga ugovoru - upitnika
Općih uvjeta Okvirnog ugovora o prihvaćanju platnih transakcija 
Prikaza međubankovne naknade
Metodologije izračuna naknada

Erste Card Club će osigurati sav potreban promotivan materijal sa znakom Diners Cluba (znakove, naljepnice, stalke i ostalo) kako bi prodajno mjesto propisno bilo označeno i prepoznatljivo kupcima korisnicima Diners Club kartica. Želite li postati Diners Club prodajno mjesto, kliknite na link niže i ispunite zahtjev.

Zahtjev za sklapanje Ugovora o prodaji roba i usluga putem Diners Club kartice

Potrebna dokumentacija

Dokumentaciju navedenu u tablici potrebno je donijeti na uvid prilikom potpisivanja Okvirnog Ugovora o prihvaćanju platnih transakcija*.

Poduzeća (pravne osobe)
 Obrti Ostalo **
Rješenje o upisu u sudski registar Rješenje o upisu u obrtni registar
Rješenje nadležnog ministarstva
Karton deponiranih potpisa ili Ugovor o otvaranju poslovnog žiroračuna
Karton deponiranih potpisa ili Ugovor o otvaranju poslovnog žiroračuna
Karton deponiranih potpisa ili Ugovor o otvaranju poslovnog žiroračuna
Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD)
Obrtnica  
Kopija osobne iskaznice ovlaštenog potpisnika/ zakonskog zastupnika
Kopija osobne iskaznice ovlaštenog potpisnika/ zakonskog zastupnika
Kopija osobne iskaznice ovlaštenog potpisnika/ zakonskog zastupnika

*Supotpisnik Ugovora mora biti osoba ovlaštena za zastupanje

**slobodna djelatnost, ustanove, udurge, OPG, privatni iznajmljivači...)

Uvjeti plaćanja

Erste Card Club d.o.o. jamči svojim poslovnim partnerima isplatu potraživanja po prihvatu kartica Diners Cluba u rokovima navedenima u Ugovoru.

Iznos umanjen za ugovorenu naknadu uplaćuje se na transakcijski račun prodajnog mjesta ugovorenog dana od primitka zbroja prometa. Visina naknada određuje se prema vrsti djelatnosti prodajnog mjesta i ostvarenom godišnjem prometu putem Diners Club kartice na prodajnom mjestu.