separator separator

Izbor termina izdavanja računa Izbor termina izdavanja računa
Izbor termina izdavanja računa

Izbor termina izdavanja računa Izbor termina izdavanja računa

Članovi Diners Cluba mogu sami odabrati termin izdavanja mjesečnih Diners Club računa.

Termin izdavanja računa možete odabrati:

Izaberite termin koji vam najviše odgovara:

A.
termin: 1. – 7. u mjesecu 
B. termin: 8. – 14. u mjesecu 
C. termin: 15. – 21. u mjesecu
D. termin: 22. – 28. u mjesecu

Termin izdavanja računa odabirete za svaku karticu pojedinačno, a ako ga ne odaberete sami to će umjesto Vas odrediti Diners Club.
Odlučite li promijeniti termin izdavanja, on će se odraziti na formiranje računa u idućem kalendarskom mjesecu.

Dodatne informacije o terminu izdavanja i načinu njegove promjene možete dobiti na 01/4929-555.
Termin izdavanja računa može se promijeniti neograničen broj puta u kalendarskoj godini.
Naknada za promjenu termina izdavanja računa se primijenjuje u trećoj i svakoj idućoj izmjeni.