separator separator

ECC online ECC online
ECC online

Uvijek on-line!

ECC online ECC onlineRegistracijom na besplatni ECC online korisnici Diners Club kartica mogu koristiti različite usluge i preglede (ovisno o vrsti kartice):

 • Pregled troškova - uvid u stanje posljednjih 6 računa te uvid u fakturirane i nefakturirane troškove
 • Plaćanje računa:
  • e-plaćanje - usluga koja omogućuje plaćanje mjesečnog Diners Club računa pristupajući izravno stranici banke u kojoj su korisnici usluge e-bankarstva
  • e-gotovina – usluga koja omogućuje on-line podizanje gotovine za podmirenje Diners Club računa. Podignutom e-gotovinom automatski se podmiruje dugovanje po Diners Club računu
 • Pregled obročne kupnje - pregled fakturiranih i nefakturiranih rata obročne kupnje
 • e-račun – usluga koja omogućuje primanje Diners Club računa u elektroničkom formatu
 • Prikaz limita za podizanje gotovine – informacije o visini limita za podizanje gotovine u RH i u inozemstvu
 • Izbor termina računa – usluga koja omogućuje promjenu termina dospijeća Diners Club računa
 • Nagradni program – pregled osvojenih nagradnih bodova/zvjezdica/milja te mogućnost narudžbe nagrada u sklopu nagradnog programa „dinersiranozavas
 • Kupovina prepaid bonova mobilnih operatora (bonbon, Simpa, Tele2, Tomato, Vipme)
 • SMS Info – SMS usluga za privatne Diners Club kartice