Diners Club Standardna kartica

Podaci označeni * potrebni su Erste Card Clubu d.o.o. (dalje u tekstu: ECC) u svrhu procjene kreditne sposobnosti Podnositelja, koju je obavezan procijeniti, između ostalog i sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju (NN 75/09 – 52/16). Izostavljanje bilo kojeg od traženih podataka može dovesti do negativne procjene kreditne sposobnosti Podnositelja i slijedom toga do odbijanja Zahtjeva za izdavanje Diners Club kartice (dalje u tekstu: Zahtjev), dok navođenje svih traženih podataka ne znači da će Zahtjev biti odobren.

Podaci označeni ** potrebni su ECC-u radi olakšavanja i unaprjeđivanja poslovanja te njihova uskrata nema utjecaja na odobravanje Zahtjeva.

Podatke označene *** ECC je u obvezi prikupiti temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08, NN25/12), za potrebe dubinske analize stranke te se Zahtjev koji ne sadrži navedene podatke neće razmatrati.

Osobni podaci
* Puno ime:
* Puno prezime:
Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka, ECC pridržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena.
* Osobni identifikacijski broj (OIB):
*** Datum rođenja (dd.mm.gggg):
*** Mjesto rođenja:
* Ime oca ili majke:
*** Državljanstvo:
select
* Spol:
* Vrsta stanovanja:
select
*** Adresa prebivališta (ulica i broj):
*** Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
*** Država:
select
** Broj telefona:
select
 
** Broj mobilnog telefona:
select
 
* E-mail adresa ¹:
* Bračno stanje:
select
¹ Korisnik upisom e-mail adrese pristaje da se navedena e-mail adresa koristi kod registracije i korištenja ECC On-line usluge.
Podaci o prihodima
* Radni odnos:
select
** Iznos ostalog redovnog prihoda:
Kartica i račun
* Račune slati na:

² Želite li koristiti ECC On-line usluge i/ili primati e-račun, obavezno navedite svoju e-mail adresu i registrirajte se na Internet stranici online.erstecardclub.hr nakon što dobijete Vašu Diners Club karticu.
* Tip korisnika:
Kako biste plaćanje Diners Club računa uskladili s vlastitim planom osobnih financija, odaberite termin dospijeća računa (tjedan u kojem trebate platiti svoj mjesečni Diners Club račun).
** Primarni termin:
select
** Sekundarni termin:
select
Obrada osobnih podataka u svrhu dostave marketinških materijala
** Molimo Vas označite jeste li suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u svrhu dostave marketinških materijala:

Izjava o političkoj izloženosti
*** Izjavljujem da politički izložena osoba (odabrati odgovarajuće).
 
O dostavi dokumentacije za odobravanje Vaše kartice kontaktirati će Vas Erste Card Club.
 

+385 (0)14929 555

Erste Card Club je dio Erste grupe.
Sadržaj stranica je isključivo informativan.
© 2017 Erste Card Club d.o.o., sva prava pridržana.