Diners Club Standardna kartica

Podatke označene * Erste Card Club d.o.o. (ECC) obvezan je prikupiti sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju i Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Podaci označeni ** potrebni su ECC-u radi ispunjenja ugovornih obveza i upravljanja rizicima. Izostavljanje bilo kojeg od označenih podataka može dovesti do odbijanja Zahtjeva.

Ostale podatke na Zahtjevu ECC prikuplja u svrhu unaprjeđenja poslovanja i njihova uskrata nema utjecaj na odobravanje Zahtjeva.

Osobni podaci
* Puno ime:
* Puno prezime ¹:
¹Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka, ECC pridržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena.
* Osobni identifikacijski broj (OIB):
* Datum rođenja (dd.mm.gggg):
* Mjesto rođenja:
** Ime oca ili majke:
* Državljanstvo:
select
** Spol:
** Vrsta stanovanja:
select
* Adresa prebivališta (ulica i broj):
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
* Država:
select
** Broj telefona:
select
 
** Broj mobilnog telefona:
select
 
** E-mail adresa ²:
** Bračno stanje:
select
Podaci o prihodima
* Radni odnos:
select
Iznos ostalog redovnog prihoda:
Kartica i račun
** Račune slati na:

² Želite li koristiti ECC On-line usluge i/ili primati e-račun, obavezno navedite svoju e-mail adresu i registrirajte se na Internet stranici online.erstecardclub.hr nakon što dobijete Vašu Diners Club karticu. Korisnik upisom e-mail adrese pristaje da se navedena e-mail adresa koristi kod registracije i korištenja ECC On-line usluge.
* Tip korisnika:
Kako biste plaćanje Diners Club računa uskladili s vlastitim planom osobnih financija, odaberite termin dospijeća računa (tjedan u kojem trebate platiti svoj mjesečni Diners Club račun).
Primarni termin:
select
Sekundarni termin:
select
Podaci o potrošnji
* Na koji način planirate koristiti karticu?
select
* Iznos očekivane mjesečne potrošnje:
select
kn
* Izvor sredstava za podmirenje mjesečne potrošnje:   
select
Obrada osobnih podataka u svrhu dostave marketinških materijala
Molimo Vas označite jeste li suglasni s obradom Vaših osobnih podataka u svrhu dostave marketinških materijala:

Izjava o političkoj izloženosti
* Izjavljujem da politički izložena osoba (odabrati odgovarajuće).
 
O dostavi dokumentacije za odobravanje Vaše kartice kontaktirati će Vas Erste Card Club.
 

+385 (0)14929 555

Erste Card Club je dio Erste grupe.
Sadržaj stranica je isključivo informativan.
© 2018 Erste Card Club d.o.o., sva prava pridržana.