separator separator

dinersirano za vas - članarina

Uz plaćanje mjesečne članarine za sudjelovanje u nagradnom programu "dinersirano za vas" nagradne bodove sakupljate brže!

Ako se odlučite za opciju sudjelovanja u nagradnom programu uz plaćanje članarine, što je omogućeno isključivo korisnicima privatnih Diners Club kartica (osim korisnika Diners Club Junior kartice i Diners Club Rijeka City Card companion kartice), za 1 kn troška na prodajnom mjestu sakupit ćete po 1 redovni nagradni bod te dodatnih 0,75 motivacijskih nagradnih bodova.

Korisnici poslovnih Diners Club kartica sudjeluju isključivo u besplatnom nagradnom programu "dinersirano za vas".

Mjesečna članarina za korisnike privatnih Diners Club kartica koje sudjeluju u nagradnom programu “dinersirano za vas” iznosi 10 kuna i obračunava se za svaku Osnovnu Diners Club karticu za koju korisnik prijavi sudjelovanje u nagradnom programu uz plaćanje članarine.

Za plaćanje mjesečne članarine dovoljno je popuniti Zahtjev za sudjelovanje u nagradnom programu uz članarinu  te ga dostaviti:

  • osobno ili poštom na adresu Erste Card Cluba d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 6, Zagreb
  • faksom na broj 01/ 4920 502
  • e-mailom na dinersirano@erstecardclub.hr (u privitku e-maila potrebno je dostaviti skeniran, valjano ispunjen i potpisan Zahtjev)